Ultraljudsscanning

Har du frågor
eller funderingar?

08-556 971 30

Kontakta oss.

Med en muskuloskelettal ultraljudsskanning kan man se förändringar och skador i senor, muskler och vissa leder.
Detta kan vara en hjälp vid diagnostisering.

För vårdgivare som vill remittera patienter >>

© Hela Kroppen
Kapellgränd 13, 116 25 STOCKHOLM
Tel 08/556 971 30
Fax 08/556 971 40
info@helakroppen.se