Publikationer

Har du frågor
eller funderingar?

08-556 971 30

Kontakta oss.

Införandet av skadeförebyggande träningsprogram verkar minska knäskador inom fotbollen i Sverige!

Malin Åman har följt upp förekomsten av knäskador under 10 års tid inom fotbollen. Knäskadorna, däribland korsbandsskadorna, har minskat sedan fotbollsförbundet införde ett specifikt träningsprogram. Studien är accepterad i den Amerikanska tidskriften Orthopaedic Journal of Sports Medicine.

"A Natiowide follow-up survey on the effectiveness of an implemented neuromuskular training program to reduce knee injuries in soccer players"

Var ska nationella skadeförebyggande insatser fokuseras för att minska de mest alvarliga skadorna inom organiserad idrott?

Malin Åman har publicerat en vetenskaplig artikel baserad på skadedata som är rapporterade till idrottarnas försäkringsbolag.

"National injury prevention measures in team sports should focus on knee, head and severe upper limb injuries"

KSSTA: 2018 doi: 10.1007/s00167-018-5225-7.

Förekomst av akuta skador inom 7 populära idrotter i Sveige

Malin Åman har publicerat studien" Incidence and body location of reported acute injuries in seven sports using a national insurance database"

Scan J Med Sci Sports. 2018;28(3):1147-1158. doi: 10.1111/sms.12956

Resultatet visade att inom fotboll, innebandy, basket och handboll bör fokus för att förebygga akuta skador ligga på skador i nedre extremiteterna hos både tjejer och killarr. Hos ishockeyspelare inom huvudregionen samt för killar även i övre extremitet och i nedre extremitet hos tjejer. Inom bil- och motorcykelsport bör fokuset ligga på skador i övre extremiteten, samt inom motorcykelsporter även på skador i nedre extremiteten. Motorcykelsporter hade högst risk för skador generellt och även för allvarliga skador.

Påverkar dina gener risken för en främre korsbandsskada?

Maria Westin har undersökt sambandet mellan främre korsbandsskador hos alpina skidåkare och deras föräldrar

"The correlation between anterior cruciate ligament injury in elite alpine skiers and their parents"

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Apr 13. [Epub ahead of print]

Utvärdering av data från föräkringsbolag för användning vid forskning på akuta idrottsskador

Fysioterapeut Malin Åman har publicerat en artikel i British Medical Journal som handlar om hur man kan använda försäkringsdata inom idrottsforskningen:

" Insurance claims data: a possible solution for an national sports injury surveillance system? An evaluation of information against ASIDD and Consensus statements on sports injury surveillance"

BMJ Open 2014;4:e005056. doi:10.1136/bmjopen-2014-005056

Hur vanligt är det med akuta och allvarliga olycksfallsskador inom 35 olika idrotter i Sverige.

"Incidence and severity of reported acute sports injuries in 35 sports using insurance registry data"

Fysioterapeut Malin Åman har med hjälp av Folksams idrottsskadedatabas tagit fram statistik kring akuta skador inom 35 olika idotter i Sverige. Finns publicerat i den vetenskapliga tidskriften Scandinavial Journal of Medicine and Science in Sports.

Scand J Med Sci Sports.2015 Apr 8. doi: 10.1111/sms.12462. [Epub ahead of print]

Upplevelser kring återgång till alpin skidåkning efter en främre korsbandsskada

"Experiences of returning to elite alpine skiing after ACL injury and ACL reconstruktion"

Birgitta Nordahl, fysioterapeut på Hela Kroppen har fått en artikel antagen i tidskriften International Journal of Adolescents Medical and Health.

Int J Adolesc Med Health. 2013 Jan 29:1-9. doi: 10.1515/ijamh-2012-0114. [Epub ahead of print]

Skadeprofil hos alpina skidåkare på elitnivå

"Injury profile of competitive alpine skiers: a five-year cohort study"

Läs doktoranden och fysioterapeuten Maria Westins artikel om skadeprofilen hos alpina skidåkare vid svenska skidgymnasier.

KSSTA. 2012; 20:1175–1181DOI 10.1007/s00167-012-1921-x

                                                     Malin Åman

                                               Birgitta Nordahl

                                                   Maria Westin

© Hela Kroppen
Kapellgränd 13, 116 25 STOCKHOLM
Tel 08/556 971 30
Fax 08/556 971 40
info@helakroppen.se