Lymfterapi

Har du frågor
eller funderingar?

08-556 971 30

Kontakta oss.

Lymfterapi riktar sig till Dig som besväras av lymfödem. Lymfödem innebär att lymfvätska samlas i vävnaden. Vi tar emot Dig som fått lymfödembesvär efter genomgången cancerbehandling eller som besväras av medfödda svagheter i lymfsystemet.

 

En individuell bedömning görs av fysioterapeuter med lymterapiutbildning och lång klinisk erfarenhet inom området. Specifika behandlingsmetoder vid lymfödem är kompression, manuellt lymfdränage samt tips på egenbehandling och egenvård.

 

Behandlingsmetoder kan vara>>

Akupunktur

Individuellt anpassad träning

Rehabträning i grupp

 

© Hela Kroppen
Kapellgränd 13, 116 25 STOCKHOLM
Tel 08/556 971 30
Fax 08/556 971 40
info@helakroppen.se