Idrottsskador

Har du frågor
eller funderingar?

08-556 971 30

Kontakta oss.

Med idrottsskador menar man skador som uppkommit i samband med någon form av idott på motions-eller elitnivå. Det kan vara en akut skada p.g.a. ett trauma eller en överbelastningsskada.

Behandlingen är individ- och idrottsspecifik. Målet är att på kortast möjliga tid återfå individen till den funktion och nivå som innan skadan inträffade. De fysioterapeuter som arbetar med idrottsmedicin har genomgått vidareutbildning inom ämnet och har lång erfarenhet. 

Behandlingsmetoder kan vara>>
Akupunktur
Individuellt anpassad träning
OMT
Rehabträning i grupp
Shockwave
TENS/NMES

 

© Hela Kroppen
Kapellgränd 13, 116 25 STOCKHOLM
Tel 08/556 971 30
Fax 08/556 971 40
info@helakroppen.se