Leder

Har du frågor
eller funderingar?

08-556 971 30

Kontakta oss.

Smärta från någon av kroppens leder i övre eller nedre extrimiteterna, t.ex. axel eller knä, kan uppkomma p.g.a. trauma eller överbelastning. Det kan också bero på degenerativ förändring i leden, eller en reumatisk sjukdom. Det kan vara funktionsnedsättning och svaghet efter en operation.

Fysioterapeuten gör en grundlig funktionsbedömning och ni kommer gemensamt fram till behandlingsmål och en behandlingsplan.

Behandlingsmetoder kan vara>>
Akupunktur
Avspänningstekniker
Basal kroppskännedom
Ergonomi
Artrosskola
Individuellt anpassad träning
MDT/McKenzie
OMT
Shockwave
TENS/NMES

© Hela Kroppen
Kapellgränd 13, 116 25 STOCKHOLM
Tel 08/556 971 30
Fax 08/556 971 40
info@helakroppen.se